O nás

Vážení zákazníci,
vítáme Vás na internetových stránkách naší firmy.

Předmětem naší činnosti jsou především práce v oblasti reklamačních řízení a to od  identifikace příčiny závady až po  vedení reklamačních řízení a dohledu  nad odstraněním  vady.  Dále pak technické   dozory  pozemních staveb  v rozsahu do 100 mil, vzhledem k osobní znalosti stavebního systému z důvodu působení u společnosti i dozory RD Canaba. V oboru inženýrské činnosti v investiční výstavě provádíme poskytování posudků, stanovisek, odborné pomoci a v neposlední řadě i správa nemovitostí.

V neposlední řadě jsme rozšířili v roce 2013 naše působení s ohledem na znalosti v oboru vady a poruchy staveb o činnosti likvidace majetkových škod. V této oblasti jsme spojili svojí činnost se společností CONTIN s.r.o.. V oblasti likvidací pojistných události na majetkových škodách vzhledem ke smluvním vztahům se společností CONTIN s.r.o. nenabízíme samostatné služby a nejsme podle platných předpisů a zákonů oprávnění zveřejňovat jednotlivé případy jako reference. Nicméně si této spolupráce Vážíme a uvádíme jí jako bonus naší činnosti. Díky této spolupráci získáváme další silné zkušenosti z oboru vady a poruchy staveb a jejich odstraňování a jsme za to všechno vděční.

V případně zájmu poškozeného z pojistné události na nemovitostech jsme schopní pomoct radou jak postupovat s ohledem na platnou legislativu. V případech, které sami neřešíme jako likvidované pojistné události, můžeme zajistit proces odstranění následků pojistné události na Vašich nemovitostech od posouzení stavu, návrhu technického řešení, výběru dodavatele, dozoru při odstraňování následků PÚ až po kompletaci a předání dokladů pojišťovně.

Nabízíme Vám více jak patnáct let zkušeností v oboru pozemního stavitelství se zaměřením na technické dozory staveb a reklamační řízení.

Poskytované služby:

V případě Vašeho zájmu o spolupráci neúčtujeme dojezd ani služby spojené s posouzení stavu Vaší reklamace nebo prvotní seznámení nad projektem stavby k dozorování, jednáním o rozsahu poskytované služby například technického dozoru, vyhotovení cenového návrhu  nebo jiné služby  spojené s předmětem zájmu až do doby  uzavření smluvního ujednání.  Po uzavření vzájemné dohody o spolupráci, Vám budou účtovány pouze výkony dle předem smluvených podmínek.

Samozřejmostí naší služby je spolupráce po ukončení díla ve formě konzultační činnosti a osobní spolupráce při identifikaci vady, postupu uplatnění oprávněného reklamačního nároku a odstraňování vad vzniklých v záruce Vašeho díla.

Po ukončení záruky na Vašem díle Vám rádi provedeme prvotní prohlídku zjištěných nedostatků stejně jako na nové zakázce tedy zdarma.

V případě zájmu klienta jsme připravení spolupracovat při změnách a úpravách stavby po jejím dokončení. Domníváme se, že není nic lepšího, než když Vaši nemovitost a změny na ní kontroluje po celou dobu její životnosti jeden člověk, který zná veškerá zákoutí její výstavby a postupně prováděných změn a Vy jako klient můžete upřít svou pozornost směrem, který je Vám vlastní. Naší specializací jsou stavby a jaká je ta Vaše?

Ceny a náklady:

Ceny za poskytované služby jsou věcí vzájemné dohody o ceně. Klientovi je vždy předložen návrh ceny, který se opírá o běžně užívané způsoby stanovování cen pro jednotlivé poskytované služby s ohledem na místní podmínky. Náklady například na dopravu účtuji vždy z nejbližšího místa působnosti. V praxi jde tedy o faktické zjištění místa výkonu poptávané služby. Bude-li místo poptávané služby blíž z Prahy, kde je těžiště mé práce, než z Liberce, kde sídlí má firma, budou zákazníkovi účtovány nebo započítány do kalkulace nákladů pouze náklady, spojené například s dopravou,  z Prahy a nikoliv z místa sídla firmy v Liberci. V případě, že jsou cestovní náklady spojené s jinou cestou do shodné oblasti, se náklady snižují, respektive dělí mezi více klientů. Tím docházi ke zlevnění služby pro všechny klienty. Je samozřejmé, že mimo prvotní snahy zajistit stoprocentní servis klientovi nemám v úmyslu zbytečně vynakládat energii na umělé vytváření nákladů a prodražování poskytované služby pro klienta. Což rozhodně nebude mít vliv na kvalitu poskytovaných služeb a samozřejmou a okamžitou reakci v případě nenadálých situací.

Působnost:

Vzhledem k naší dlouhodobé spolupráci se zákazníky a firmami v Praze jsme v roce 2005 rozšířili naší působnost mimo původního Liberce a okolí na Prahu a okolí, potažmo celou republiku.

Stěžejní oblasti naší působnosti jsou:

V případě domluvy přijedeme na Vámi určené místo i mimo uvedené kraje. Viz referenční stavby

Hlavními cestami ke spokojenosti našich zákazníků jsou: